Uplatnenie psychomotorických hier v práci vychovávateľa a pedagogického asistenta

VP cielene rozvíja aplikovanie vybraných psychomotorických hier zameraných na podporu rozvoja osobnosti jednotlivca v súčinnosti s učiteľom.

Číslo akreditácie: 
1437/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Farebný svet v škole – psychomotorické hry
Marie Blahutková - Psychomotorika pre každého
Rozhodnutie o schválení: