Moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania – carving

Aktualizácia spôsobilosti a zručnosti vo výučbe zjazdového lyžovania na carvingových lyžiach, rozvíjanie metodiky a didaktiky aplikovania carvingu do edukačnej praxe.

Číslo akreditácie: 
1435/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: