Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na ZŠ a SŠ

Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov rusínskeho jazyka a literatúry potrebné na udržanie si štandardného výkonu pedagogickej činnosti.

Číslo akreditácie: 
1434/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: