Metódy a formy využitia historických reálií vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie potrebné na udržanie si štandardného výkonu pedagogickej činnosti učiteľa rusínskeho jazyka a literatúry v oblasti využívania metód a foriem zaraďovania reálií rusínskej histórie a folkloristiky do edukačného procesu.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1433/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: