Aplikácia aktivít v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase

Obsahom vzdelávacieho programu je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností pedagogických pracovníkov na podporu a rozvoj využívania oblastí výchovy vo voľnom čase v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach pri plánovaní a realizácii aktívneho využívania voľného času detí a žiakov.

Číslo akreditácie: 
1423/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Aktivity v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase
Rozhodnutie o schválení: