Online jazykové vzdelávanie pre učiteľov anglického jazyka programom Cambridge University Press

Rozšíriť a aktualizovať pomocou najmodernejšej online výučby profesijné kompetencie, ktoré umožnia učiteľom základných a stredných škôl tvorivo používať moderné metódy a techniky tak, aby harmonicky a v rovnováhe zvyšovali celkovú komunikatívnu kompetenciu ich žiakov.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1421/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: