Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu

Aktualzácia obsahu v predmete telesná a športová výchova o nové pohybové aktivity v prírode - pešia turistika, severská chôdza, cyklistika, cykloturistika, inline korčulovanie.

Číslo akreditácie: 
1419/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Letné športy v prírode
Rozhodnutie o schválení: