Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese

Udržať si profesijné kompetencie v oblasti aplikácie výtvarných techník vo výchovno-vzdelávacom procese za účelom rozvoja tvorivého potenciálu každého dieťaťa a žiaka. rozšíriť vedomosti o teoretických východiskách v oblasti psychológie tvorivosti,
 prehĺbiť kompetenciu vytvárať metodické postupy v uplatňovaní tvorivosti pri aplikácii výtvarných techník vo výchovno-vzdelávacom procese,

Číslo akreditácie: 
1414/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Výtvarné techniky na rozvoj tvorivosti
Rozhodnutie o schválení: