Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov

Rozvíjať, udrţať a prehlbovať u učiteľov predmetov výtvarného zamerania profesijné kompetencie potrebné na efektívnu implementáciu prvkov artefiletiky v školách.

Číslo akreditácie: 
1406/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Artefiletika v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov
Rozhodnutie o schválení: