Rozvoj kompetencií učiteľov základnej školy integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu

Vzdelávací program podporí rozvoj kompetencií racionálne rozhodovať o osobných financiách, kriticky hodnotiť konzumné vzory, odolávať manipuláciám médií a marketingu, chrániť spotrebiteľské práva a prijímať filozofiu rozumnej spotreby z obmedzených zdrojov.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1401/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: