Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Vzdelávací program je zameraný na zdokonaľovanie kompetencií učiteľov primárneho vzdelávania v oblasti rozvoja matematickej gramotnosti žiakov. Obsah vzdelávacieho programu determinuje matematickú gramotnosť v kontexte požiadaviek medzinárodných testovaní podľa rámca PISA a TIMSS.

Číslo akreditácie: 
1399/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Prídavková, A. : Didaktika matematiky primárnej školy. 2007, Prešov ,
Krejčová E: Hry a matematika na 1. stupni zákaldnej školy. 2014, Praha
Hejný, M, Kuŕina, F: Dítě, škola a matematika, 2001, Praha
Palkova, V- Pridavková, A. a kol.: Matematika pre život - Zbierka úloh na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov primárnej školy. 2011, Prešov
Rozhodnutie o schválení: