Trhová ekonomika vyžaduje vzdelaného spotrebiteľa

Vzdelávací program podporí rozvoj kompetencií potrebných pre porozumenie ekonomických vzťahov medzi prácou a peniazmi, výrobou a spotrebou a poznávanie dopadov spotrebiteľského správania na ekonomiku domácnosti, verejných financií a trvalo udržateľnú spotrebu.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1398/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: