Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa

Prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov katolíckych škôl prehĺbením osobnej viery, hlbším osvojením vierouky a náboženského cítenia prepotrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1396/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: