Multimédiá - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi

Technické aspekty multimédií - súčasný stav, smer vývoja do budúcnosti (rozpoznávanie obrazu, hlasu...)

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1391/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: