Siete budúcej generácie v školskej praxi

Technické aspekty sietí - architektúra, súčasné siete, smer vývoja do budúcnosti

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1390/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: