Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní

Vzdelávací program pod lektorským vedením prof. Jenčkovej je zameraný na využitie ľudových riekaniek a básničiek, ktoré sú prepojené s

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1374/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvoj pohybových a rytmických schopností tancom a hudbou v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Rozhodnutie o schválení: