Príprava a realizácia vzdelávania v teréne z geografie (vlastivedy)

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania praktické zručnosti pre realizáciu vzdelávania v teréne

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1366/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Príprava vzdelávania v teréne
Rozhodnutie o schválení: