Rozvoj kompetencií učiteľa chémie základnej a strednej školy v oblasti starostivosti o nadaných žiakov prostredníctvom chemickej olympiády v kategórii C

VP ponúka učiteľovi didaktickú analýzu úloh (z teoretickej všeobecnej a anorganickej chémie, výpočtov a praktických úloh z anorganickej syntézy) tak, aby táto viedla k rozvíjaniu vyšších kognitívnych procesov žiakov s nadaním pre chémiu.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1365/2014 - KV
Dokumenty