Základy komunikácie s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu

Vzdelávací program je zameraný na získanie základných praktických zručností pedagógov pri vzdelávaní žiakov so sluchovým postihnutím (prstová abeceda, základy posunkovanej slovenčiny), na získanie kompetencií projektovať prípravy na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre žiakov so sluchovým postihnutím, na využívanie nadobudnutej slovnej zásoby posunkovanej slovenčiny a na využívanie totálnej komunikácie v pedagogickej praxi.

Číslo akreditácie: 
1355/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Základy komunikácie s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu
Rozhodnutie o schválení: