Počítačová grafika

Hlavným cieľom je zdokonaľovať a inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti práce a efektívneho využitia softvérových produktov pre úpravu grafických objektov v edukačnom procese, potrebné pre štandardný výkon pedagogickej činnosti.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1354/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: