Zážitkové učenie v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní, primárnom vzdelávaní a na základnej umeleckej škole

Prostredníctvo prepojenia pohybovej a hudobnej a literárnej zložky majú učitelia možnosť vytvárať pre deti a žiakov podnetné zážitkové aktivity, ktoré dokážu

Číslo akreditácie: 
1352/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Zážitkové učenie v HV v predprimárnom vzdelávaní, primárnom vzdelávaní a na ZUŠ
Rozhodnutie o schválení: