Tvorba didaktických testov z fyziky

Vzdelávací program pojednáva ako udržať si a aktualizovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti tvorby didaktických testov v predmete fyzika

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1344/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Didaktické testy vo vyučovaní fyziky
Rozhodnutie o schválení: