Rozvoj komunikačných kompetencií pedagogického zamestnanca zameraný na rečový prejav

Inovovať a zdokonaľovať profesijné kompetencie učiteľa v oblasti inštitucionálnej komunikácie v prostredí školy, aby sa stal sebareflektujúcim a sebakultivujúcim rečovým profesionálom a následne bol schopný implementovať nadobudnuté poznatky a zručnosti do edukačného procesu.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1330/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvoj komunikačných kompetencií pedagogického zamestnanca zameraný na rečový prejav
Rozhodnutie o schválení: