Nové prístupy k vyučovaniu anglického jazyka v ZŠ a SŠ

Rozvíjanie a prehlbovanie profesijných kompetencií učiteľov v oblasti učebnej motivácie žiakov implementáciou motivačných stratégií, autonómneho učenia a inovatívnych metód podporujúcich komunikáciu žiakov na hodinách anglického jazyka v základných a stredných školách.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1329/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Nové prístupy k vyučovaniu AJ v ZŠ a SŠ
Rozhodnutie o schválení: