Zaradenie drámy do vyučovania anglického jazyka v základných a stredných školách

Rozvíjať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka v oblasti využívania dramatických techník vo vyučovaní anglického jazyka na nácvik komunikácie vytváraním autentických komunikačných situácií.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1324/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Využitie drámy vo vyučovaní AJ
Rozhodnutie o schválení: