Chrám sv. Martina v Bratislave ako učebnica európskej kultúry

Rozšíriť a inovovať profesijné a osobnostné kompetencie učiteľa v oblasti poznania kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt na špecifickom prvku kultúry, ktorým je chrám sv. Martina v Bratislave ako živý model poznania národnej a európskej kultúry.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1323/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: