Rozvíjanie komunikačných schopností na školách s VJM

Rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných schopností a zručností na školách s vyučovacím jazykom maďarským v predmete maďarský jazyk ako materinský jazyk.

Číslo akreditácie: 
1320/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvíjanie komunikačných schopností na školách s vyučovacím jazykom maďarským
Rozhodnutie o schválení: