Aplikácia inovatívnych stratégií v záujmovej činnosti v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach

Vzdelávací program je zameraný na oblasť záujmovej činnosti vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach, na aplikáciu inovatívnych stratégií v danej oblasti

Číslo akreditácie: 
1310/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: