Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca

Prehĺbiť, rozvinúť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné pre štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

Číslo akreditácie: 
1308/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v edukačnom procese
Rozhodnutie o schválení: