Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov základnej umeleckej školy

Umožniť učiteľom základnej umeleckej školy rozšíriť profesijné kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť tvorivé skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti, samostatne spracovať atestačnú prácu a pripraviť sa na vykonanie atestačnej skúšky.

Číslo akreditácie: 
1307/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: