Využívanie relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov

Rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov o zručnosť vedieť plánovať a realizovať relaxačné, dychové, telesné a koncentračné cvičenia v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1299/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Vplyv relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení na harmonický vývin jednotlivca
Rozhodnutie o schválení: