Hodnotenie žiakov na 1. stupni základnej školy s dôrazom na bodové hodnotenie

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania prehĺbiť si a rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti hodnotenia žiakov na prvom stupni základnej školy, hodnotiacej činnosti učiteľa a rôznych spôsobov hodnotenia.

Číslo akreditácie: 
1296/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Hodnotenie žiakov na 1. st. ZŠ s dôrazom na bodové hodnotenie
Rozhodnutie o schválení: