Riešenie problémových úloh metódami vedeckého poznávania

Vzdelávací program inovuje profesijné kompetencie učiteľov v oblasti prípravy , realizácie a hodnotenia aktivity žiakov v súvislosti s riešením problémov metódami vedeckého bádania

Číslo akreditácie: 
1295/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Vedecké metódy poznávania a ich využitie v školskej praxi
Rozhodnutie o schválení: