Tvorivá dielňa pre učiteľov výtvarnej výchovy II. – Paličkovaná čipka pre pokročilých

Obsah vzdelávacieho programu je zameraný na zdokonalenie sa v technike paličkovania zvládnutím zložitejších úkonov, tvorbou vlastných návrhov a závesných obrázkov.

Číslo akreditácie: 
1293/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: