Rozvoj kompetencii vedúceho predmetovej komisie na základných umeleckých školách

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania odborné kompetencie na vykonávanie špecializovanej činnosti vedúceho predmetovej komisie na základných umeleckých školách a podieľať sa na plnení dlhodobých a krátkodobých cieľov školy.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1291/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: