Hudobné dielne v základnom školstve

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je rozšíriť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca v oblasti hudobných dielní a ich využívaní v edukačnom procese.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1288/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: