Google Earth a jeho využitie v edukačnom procese

Rozvíjať a udržať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti tvorby a úpravy interaktívnych vzdelávacích materiálov pomocou softvéru Google Earth zameraných na ich priame využitie v edukačnom procese.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1287/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: