Empatické laboratórium

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania udržat profesijné kompetencie potrebné na výkon odbornej cinnosti vzhladom k interpersonálnej komunikácii a vztahu medzi odbornými zamestnancami a klientmi, zákonnými zástupcami klientov a pedagógmi.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1259/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: