Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra

Hlavným cieľom je zdokonalit profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v
oblasti riadenia vyučovacieho procesu podľa novej koncepcie vyučovania slovenského jazyka a literatúry
využívaním tvorivých metód vo vyučovaní s dôrazom na podporu vedeckého,
systémového, kritického a kreatívneho myslenia, vlastnú tvorbu jazykových prejavov a prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovat, analyticko-interpretačné
činnosti ap.

Číslo akreditácie: 
1257/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Turek, I. 2014. Didaktika. Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-004-5
Rozhodnutie o schválení: