Správna výrobná prax a HACCP

Vzdelávací program poskytne účastníkom odborné vedomosti o legislatívnych predpisoch pri spracovaní potravín a príprave jedál z nich, poznať zásady tvorby plánu správnej výrobnej praxe, potrebné vedomosti pri stanovovaní a analýze kritických bodov pri spracovaní potravín.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1253/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: