Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania praktické usmernenia ako rešpektovať moderné metodické dimenzie pri vhodnej aplikácii fenoménu osobnosti v edukácii v súvzťažnosti so špecifickými cieľmi (najmä afektívnej domény) a inovatívnymi metódami.

Číslo akreditácie: 
1250/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Ľudské práva v kontexte pedagogickej dokumentácie, legislatívy a edukačnej praxe