Výtvarné aktivity v plenéri

zvýšit kompetencie
ucitelov výtvarnej výchovy pracovat v obsahu navrhovanými výtvarnými technikami, narábat pri
výtvarnej tvorbe s rozmanitým prírodným materiálom, naucit ucitelov pracovat aj s menej tradicnými
prístupmi vo výtvarnej tvorbe.

Číslo akreditácie: 
1246/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: