Vyučovanie hrou na hodinách francúzskeho jazyka v základnej škole

Rozvíjať a prehlbovať profesijné kompetencie učiteľov francúzskeho jazyka v oblasti využívania efektívnych metód a stratégií vyučovania.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1244/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: