Vyučovanie jednoduchého účtovníctva s využitím ekonomického softvéru

Vzdelávací program je určený učiteľom odborných ekonomických predmetov na stredných školách za účelom získania, rozšírenia a prehĺbenia vedomostí a odborných spôsobilostí pri aplikácii aktuálnych verzií vybraných ekonomických softvérov štandardne využívaných na stredných školách vo vyučovaní jednoduchého účtovníctva Ide predovšetkým o sprostredkovanie aktuálnych odborných vedomostí a zručností, ktoré učitelia odborných ekonomických predmetov nevyhnutne potrebujú za účelom realizácie kvalitnej profesijnej prípravy mladých ľudí.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1242/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Vyučovanie jednoduchého účtovníctva s využitím ekonomického softvéru
Rozhodnutie o schválení: