Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa

Vzdelávací program zameraný na vysvetlnie teórie farieb, kompozície a na prehlbenie poznatkov o základných výtvarných technikách a ich využití pri výtvarných aktivitách vo výchove mimo vyučovania

Číslo akreditácie: 
1230/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa
Rozhodnutie o schválení: