Postavenie katolíckeho učiteľa v kresťanskej výchove  tretieho tisícročia

Katolícke vzdelávanie reflektuje na aktuálne potreby a požiadavky pedagogických zamestnancov katolíckych cirkevných škôl s dôrazom na osobnosť žiaka a jeho svetonázor. Absolvent tohto aktualizačného vzdelávania získa kompetencie potrebné na udržanie si štandardného výkonu v oblasti katolíckej výchovy, prehĺbi si znalosti v legislatíve, metód a foriem vzdelávania žiakov cirkevných škôl s katolíckou výchovou.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1228/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: