Problematika šikanovania v školskom prostredí

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania informácie z oblasti prevencie, eliminácie a riešenia problematiky šikanovania v školskom prostredí.

Číslo akreditácie: 
1226/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Problematika šikanovania v školskom prostredí
Rozhodnutie o schválení: