Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika

V učebniciach matematiky je nedostatok podnetov, aktivít a úloh, ktoré by mohli učitelia využiť na rozvoj všetkých úrovní matematickej gramotnosti žiakov. Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu môže učiteľ matematiky získať kompetencie potrebné na tvorbu a výber vhodných učebných úloh na podporu komplexného rozvoja matematickej gramotnosti, čo je podľa ISCED cieľom výchovy a vzdelávania.

Číslo akreditácie: 
1220/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: