Moderný učiteľ v cirkevnej škole

Vzdelávací program je zameraný na plánovanie a projektovanie edukačného procesu a implementácie špecifík učenia cirkvi do školského vzdelávacieho programu.

Číslo akreditácie: 
1214/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Špecifiká práce učiteľa v cirkevnej škole
Rozhodnutie o schválení: