Spirituálny rozmer učiteľa

Inovovať, rozšíriť a vybaviť učiteľa kompetenciami pre rozvoj osobnej viery stojacej na poznaní vlastnej osobnosti a vedúcej k vydaniu osobného svedectva nevyhnutného vo výchovno-vzdelávacom procese.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1212/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: